Klantenbescherming

 

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Om uw informatieverplichtingen in het kader van Twin Peaks II te vervullen, bevelen wij u aan om deze rubriek in te vullen op basis van de informatie ‘Ons kantoor’ in de checklist website die u vindt op de website van makelaarsfederatie FVF.

Opgelet: naast de gegevens die zijn vermeld in de checklist, moet u ook toevoegen welke taal uw kantoor gebruikt om te communiceren met klanten.
Vb.: Ons kantoor communiceert met u in het Nederlands.

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Om uw informatieverplichtingen in het kader van Twin Peaks II te vervullen, bevelen wij u aan om deze rubriek in te vullen op basis van de informatie ‘AssurMiFID-gedragsregels > Aangeboden producten en diensten’ in de checklist website die u vindt op de website van makelaarsfederatie FVF.

Wat de ‘nummers van de takken en de titulatuur’ betreft, vermeldt u alle takken waarin uw kantoor actief is overeenkomstig uw inschrijving als verzekeringstussenpersoon in het FSMA-register. Wat de ‘polisvoorwaarden’ betreft, kunt u verwijzen naar de pagina ‘Documenten’ op uw website.
Vb.: Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten.

Voor een overzicht van alle algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de markt, verwijzen we u naar de sectoriële catalogus.

Onze verloning

Om uw informatieverplichtingen in het kader van Twin Peaks II te vervullen, bevelen wij u aan om deze rubriek in te vullen op basis van de informatie ‘AssurMiFID-gedragsregels > Vergoeding’  in de checklist website die u vindt op de website van makelaarsfederatie FVF. 

Ons belangenconflictenbeleid

Om uw informatieverplichtingen in het kader van Twin Peaks II te vervullen, bevelen wij u aan om deze rubriek in te vullen op basis van de informatie in de tool belangenconflictenbeleid beknopt - bestemd voor website die u vindt op de website van makelaarsfederatie FVF.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.